Úvod
Title Picture 2019 SK
Vážený kolega,

sme radi, že Ťa môžeme privítať na stránkach seminárov, ktoré organizujeme.

Semináre sú zamerané jednak na technickú analýzu dopravných nehôd všeobecne a jednak na technickú analýzu dopravných nehôd s využitím výpočtového a simulačného programu PC-Crash.

Nová forma seminárov bola realizovaná prvý raz v máji 2013 a sme veľmi radi, že sa každý rok stretávame v tak veľkom počte. Je potrebné za to poďakovať nielen účastníkom seminárov, ale tiež tým, ktorí sa podieľali na ich organizácii a zabezpečení. Mimoriadne poďakovanie však patrí prednášajúcim.

V súčasnosti pripravujeme seminár Technická analýza dopravných nehôd v termíne 17.-18.5.2019. Program seminára je už dokončený a podrobné informácie nájdeš v menu SEMINÁR 2019.

Týmto Ťa už teraz srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie!


Za organizátorov Martin Lukášik
Picture Seminar 1


Logo USI 2014
Logo ExpertGroup 2014
Logo DSD 2014Logo WeydePriester 2014


Logo SKOHMaZ