Program seminára
Title Picture 2016 SK

Program seminára


Piatok 27.5.2016

08.30 - 10.00 Registrácia účastníkov, inštalácia programu PC-Crash 11.0
   
10.00 - 10.30 Prestávka
   
10.30 - 11.00 Crash test - osobné vozidlo s chodcom, plné prekrytie, nárazová rýchlosť 50 km/h
11.00 - 11.15 Otvorenie seminára
  Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.
11.15 - 12.00 Nové funkcie programu PC-Crash 11.0
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
12.00 - 12.45 Prezentácia a vyhodnotenie crash testov konaných dňa 21.3.2016 v Linzi
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
   
12.45 - 14.00 Obedňajšia prestávka
   
14.00 - 14.30 Crash test - osobné vozidlo s chodcom, plné prekrytie, nárazová rýchlosť 70 km/h
14.30 - 15.15 Poisťovacie podvody s medzinárodnou účasťou
  Dipl. Ing. Klaus-Dieter Brösdorf
15.15 - 16.00 Rozšírené možnosti kinematických výpočtov v programe PC-Crash 11.0
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
   
16.00 - 16.30 Prestávka s občerstvením
   
16.30 - 17.15 Rekonštrukcia dopravnej nehody s využitím údajov zo záznamníka nehodových dát EDR
  Dipl. Ing. M. Eng. Marco Görtz
17.15 - 18.00 Crash test - osobné vozidlo s osobným vozidlom, nárazová rýchlosť 50 km/h
   
18.00 Večera
   
19.30 Spoločenské stretnutie s občerstvením


 


 

Sobota 28.5.2016

08.30 - 09.15 UDS-AT – záznamník nehodových dát
  Dipl. Kfm. Walter Gerlach
09.15 - 10.00 Využitie programu PC-Crash pri vyhodnotení šmykových stôp
  zanechaných kolesom bez tlaku vzduchu v pneumatike
  Dr.-Ing. Jakub Zębala
   
10.00 - 10.30 Prestávka s občerstvením
   
10.30 - 11.15 Vytvorenie plánika miesta dopravnej nehody s využitím nových funkcií programu PC-Crash 11.0
  (pohľady, súradnicové systémy, funkcie AutoCAD, vrstvy ...)
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
11.15 - 12.00 Prevencia nehôd medzi nákladnými vozidlami odbočujúcimi vpravo
  a zraniteľnými účastníkmi dopravy
  Ing. Michael Weyde, PhD.
   
12.00 - 13.15 Obedňajšia prestávka
   
13.15 - 14.00 Analýza dopravnej nehody s využitím nových funkcií programu PC-Crash 11.0
  (zobrazenie poškodenia na 3D DXF, použitie Ton/T-off pri simulácii,
  zachovanie parametrov rázu pre ďalšiu simuláciu ...)
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
14.00 - 14.45 Trojrozmerná snímka miesta dopravnej nehody – terestriálne laserové
  skenovanie pri dopravných nehodách
  Dipl.-Ing. Michael A. Plank
   
14.45 - 15.15 Prestávka s občerstvením
   
15.15 - 16.00 Jazdná stabilita viacnápravových úžitkových vozidiel
  dr.-Ing. Gyula Kőfalvi
16.00 - 16.45 Analýza dopravnej nehody s chodcom s využitím nových funkcií programu PC-Crash 11.0
  (metóda zužovania medzí, viactelesový systém, 3D DXF s konzistentným rozlíšením ...)
  Dr.techn. Andreas Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Hermann Steffan
16.45  Ukončenie seminára
  Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Ing. Rastislav Jurina, PhD.Logo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014

Logo WeydePriester 2014
Logo SKOHMaZ