Seminár
Title Picture 2016 SK

Seminár

Názov seminára

Technická analýza dopravných nehôdZameranie a cieľ

Seminár bol určený všetkým analytikom dopravných nehôd. Cieľom bolo poskytnúť účastníkom seminára odborné informácie súvisiace s technickou analýzou dopravných nehôd a to v súlade so súčasným stupňom poznania v danej problematike.

Hlavné témy seminára:

  • nové výpočtové modely aplikované v simulačnom programe PC-Crash verzia 11.0
  • riešenie dopravných nehôd s využitím súčasných možností simulačného programu PC-Crash verzia 11.0
  • prezentácia crash testov a využitie získaných poznatkov pri technickej analýze dopravných nehôd
  • využitie moderných technických prostriedkov na dokumetnáciu a analýzu dopravných nehôd (3D skenery, záznamníky nehodových dát)
  • technická analýza dopravných nehôd v špecifických prípadoch (nehody odbočujúcich nákladných automobilov)
  • dynamika pohybu vozidiel
  • problematika medzinárodných poisťovacích podvodovTermín konania

27. až 28.5.2016, začiatok: v piatok 27.5.2016 o 10.30 hod., ukončenie: v sobotu 28.5.2016 o 16.45 hod.Miesto konania


Hotel Kaskády, Stredisko vzdelávania a oddychu, Únovce 504, Galanta, www.kaskady.sk
GPS: 48°12´33,00´´ S(N), 17°47´56,00´´V(E), maps.google.comCertifikát

Účastníci získali certifikát o absolvovaní seminára (v Slovenskej republike ako doklad v rámci sústavného vzdelávania v zmysle zák. č. 382/2004 Z.z.).Odborní a organizační garanti

  • Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
  • EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizáciaNa zabezpečení spolupracuje

  • Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a ZnalcovLogo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014

Logo WeydePriester 2014
Logo SKOHMaZ