Úvod
Title Picture 2016 SK

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

EXPERT GROUP k.s. - znalecká organizácia

DSD GmbH Linz,  DSD SLOVAKIA s.r.o.

Ingenieur-und Kfz-Sachverständigenbüros Priester und Weyde

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov


usporiadali odborný seminár


TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD
 

 27.–28.5.2016 – Seminár a Crash testy - Hotel Kaskády pri Galante


Ďakujeme za Vašu účasť !

Logo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014

Logo WeydePriester 2014
Logo SKOHMaZ