Organizačné pokyny
Title Picture 2019 SK

Organizačné pokyny

Registrácia

Fyzická registrácia účastníkov seminára je dňa 17.5.2019 od 8.30 do 10.00 hod. v mieste vstupu do konferenčnej sály - pavilón E hotela Kaskády.Jazyk seminára

Prednášky sa uskutočnia v slovenskom a nemeckom jazyku.
Prednášky v nemeckom jazyku budú simultánne tlmočené do slovenčiny.Záznam seminára

Všetky prednášky budú obrazovo a zvukovo zaznamenávané, v prípade prednášok v nemčine s dvomi zvukovými stopami (originál nemčina a simultánny preklad v slovenčine).
Záznam prednášok bude účastníkom seminára sprístupnený zdarma cez webové rozhranie.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ako aj z dôvodu nerušeného priebehu seminára, prosíme a žiadame účastníkov aby nezaznamenávali prednášky individuálnou video technikou.

Logo ExpertGroup 2014
Logo USI 2014

Logo DSD 2014

Logo WeydePriester 2014
Logo SKOHMaZ